Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2013 / Bài 17: tần suất tái cực sớm ở bệnh nhân ngoại trú và nhân viên y tế bvđk nhật tân

Bài 17: tần suất tái cực sớm ở bệnh nhân ngoại trú và nhân viên y tế bvđk nhật tân

BAI17-TAN-SUAT-TAI-CUC-SOM-O-BENH-NHAN-NGOAI-TRU-VA-NHAN-VIEN-Y-TE-BVDK-NHAT-TAN.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *