Bài 16: nhân một trường hợp hội chứng brugada trên bệnh nhân viêm ruột thừa cấp tại khoa ngoại bệnh viện ĐKTT An Giang

BAI_16._NHAN_MOT_TRUONG_HOP_HOI_CHUNG_BRUGADA__TREN_BN_VIEM_RUOT_THUA_CAP.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.