Bài 12: chăm sóc tích cực làm giảm nguy cơ tắc đàm và thay nội khí quản trên bệnh nhi thở máy

BAI_12._CHAM_SOC_TICH_CUC_LAM_GIAM_NGUY_CO_TAC_DAM_VA_THAY_NOI_KHI_QUAN.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.