Bài 11: khảo sát nguyên nhân gây viêm phổi liên quan thở máy tại khoa hồi sức tích cực bệnh viện An Giang

BAI11-KHAO-SAT-NGUYEN-NHAN-GAY-VIEM-PHOI-LIEN-QUAN-THO-MAY-TAI-KHOA-HSTC-BVAG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.