Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2013 / Bài 11: khảo sát nguyên nhân gây viêm phổi liên quan thở máy tại khoa hồi sức tích cực bệnh viện an giang

Bài 11: khảo sát nguyên nhân gây viêm phổi liên quan thở máy tại khoa hồi sức tích cực bệnh viện an giang

BAI11-KHAO-SAT-NGUYEN-NHAN-GAY-VIEM-PHOI-LIEN-QUAN-THO-MAY-TAI-KHOA-HSTC-BVAG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *