Bài 1: đặc điểm vi khuẩn gây viêm phổi bệnh viện tại khoa hồi sức tích cực và chống độc bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

BAI_1._DAC_DIEM_VI_KHUAN_GAY_VIEM_PHOI_BV_TAI_KHOA_HSTC.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.