Azithromycin và tử vong do nguyên nhân tim mạch

 Use of Azithromycin and Death from Cardiovascular Causes

Henrik Svanström, Björn Pasternak, and Anders Hviid

N Engl J Med 2013; 368:1704-1712 May 2, 2013 DOI: 10.1056/NEJM

Đặt vấn đề:

Azithromycin có liên quan với tăng nguy cơ tử vong do nguyên nhân tim mạch ở những bệnh nhân có nguy cơ cao. Azithromycin có nguy cơ tương tự trong dân số không chọn lọc nói chung là không rõ.

Phương pháp:

Chúng tôi tiến hành một nghiên cứu đoàn hệ toàn quốc trên người lớn Đan Mạch (18-64 tuổi), liên kết dữ liệu đăng ký trên theo toa bác sĩ, nguyên nhân tử vong, và đặc điểm bệnh nhân trong giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2010. Chúng tôi ước tính tỷ lệ tử vong do nguyên nhân tim mạch, so sánh 1.102.050 lần sử dụng azithromycin với không sử dụng kháng sinh (phù hợp theo tỉ lệ 1:1 , với tổng số 2.204.100 lần) và so sánh 1.102.419 lần sử dụng azithromycin với 7.364.292 sử dụng penicillin V (một loại kháng sinh với chỉ định tương tự, phân tích được tiến hành với điều chỉnh cho độ chênh (độ xiên).

Kết quả:

Nguy cơ tử vong do các nguyên nhân tim mạch đã tăng lên đáng kể với việc sử dụng azithromycin (định nghĩa là một đợt điều trị 5 ngày), so với không sử dụng kháng sinh (RR= 2,85, khoảng tin cậy 95% [KTC], 1,13-7,24 ). Các phân tích liên quan đến so sánh kháng sinh bao gồm 17 ca tử vong do nguyên nhân tim mạch trong khi sử dụng azithromycin (tỷ lệ thô 1,1 trên 1000 người-năm) và 146 trong khi sử dụng penicillin V (tỷ lệ thô 1,5 trên 1000 người-năm). Khi điều chỉnh cho độ chênh, sử dụng azithromycin không liên quan với tăng nguy cơ tử vong tim mạch, so với penicillin V (RR= 0,93, KTC 95% 0,56-1,55). Sự khác biệt nguy cơ tuyệt đối điều chỉnh trong sử dụng azithromycin, so với penicillin V, tử vong tim mạch là -1 (KTC 95% , -9 – 11) trên 1 triệu lượt điều trị.

Kết luận:

Sử dụng Azithromycin không làm tăng nguy cơ tử vong do nguyên nhân tim mạch trong dân số chung của thanh niên và trung niên.

Người dịch: BS Trung, khoa ICU, BV An Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)