Azithromycin và copd trầm trọng trong sự có hoặc không có triệu chứng hoặc điều trị tích cực cho trào ngược dạ dày thực quản.

Azithromycin and COPD Exacerbations in the Presence or Absence of Symptoms or Active Treatment for Gastroesophageal Reflux.

Ramos FL1Lindberg SM2Krahnke JS1Connett J2Albert RK3Criner GJ1COPD Clinical Research Network.

Chronic Obstr Pulm Dis. 2014 Sep 25;1(2):221-228. doi: 10.15326/jcopdf.1.2.2014.0132.

Đặt vấn đề: Bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD) phổ biến ở bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và có liên quan đến chứng trầm trọng về COPD. Macrolid có tác động tăng co bóp thực quản và do đó có thể làm giảm GERD, chúng tôi giả thuyết rằng azithromycin có thể làm giảm cơn trầm trọng bằng cách giảm GERD.

Phương pháp: Chúng tôi đã tiến hành xem xét lại các dữ liệu thu thập được trong một thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng azithromycin có kiểm soát để dự phòng sự gia tăng COPD. Những người tham gia được phân loại là có GERD trên cơ sở có tiền sử GERD hoặc có tiền sử điều trị hoặc đang điều trị GERD.

Kết quả: Chúng tôi đã phân tích 1116 người tham gia, 478 (43%) và 568 (51%) có GERD trên cơ sở tiền sử hoặc điều trị tương ứng. Những người bị GERD bộc phát đợt cấp sớm hơn và thường xuyên hơn, và có nhiều khả năng phải nhập viện hơn những người không có GERD nhưng sự khác biệt chỉ có ý nghĩa khi GERD được xác định theo tiền sử hoặc điều trị (p = 0,02, 0,02 và 0,03, tương ứng). Azithromycin làm giảm cơn trầm trọng bất kể sự có mặt của GERD, nhưng có ảnh hưởng lớn hơn ở những người không có GERD.

Kết luận: GERD có liên quan đến chứng trầm trọng thêm COPD và thường xuyên hơn. Azithromycin làm giảm COPD trầm trọng bất kể sự hiện diện hay vắng mặt của GERD, nhưng ở mức độ cao hơn ở cá nhân không có GERD.

Người Dịch: BSCKII.Trương Văn Lâm, Trưởng khoa Nội tổng hợp – BVĐTTAG

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)