Aspirin efficacy in primary prevention: a meta-analysis of randomized controlled trials.

Barbarawi M1Kheiri B2Zayed Y2Gakhal I2Al-Abdouh A3Barbarawi O4Rashdan L2Rizk F5Bachuwa G2Alkotob ML6.

Author information

1

Department of Internal Medicine, Hurley Medical Center/Michigan State University, One Hurley Plaza, Flint, Michigan, 48503, USA. Mahmoud.albarbarawi@gmail.com.

2

Department of Internal Medicine, Hurley Medical Center/Michigan State University, One Hurley Plaza, Flint, Michigan, 48503, USA.

3

Department of Internal Medicine, Saint Agnes Hospital, Baltimore, MD, USA.

4

Department of Internal medicine, Mutah University, Al-Karak, Jordan.

5

College of Osteopathic Medicine, Michigan State University, East Lansing, MI, USA.

6

Division of Cardiology, Hurley Medical Center/Michigan State University, Flint, MI, USA.

Abstract

INTRODUCTION:

The role of aspirin as a means of primary prevention remains controversial.

AIM:

We have conducted a meta-analysis of all randomized controlled trials (RCTs) to evaluate the role of aspirin in primary prevention.

METHODS:

Literature search was performed via PubMed, Embase, and the Cochrane Library for all related RCTs. All-cause mortality was the primary endpoint. Secondary endpoints included major adverse cardiovascular events (MACE), myocardial infarction (MI), cardiovascular mortality, cerebrovascular events, and bleeding events. We used a random effects model to report the risk ratios (RRs) with 95% confidence intervals (CIs).

RESULTS:

Our analysis included 17 RCTs (164,862 patients; 83,309 received aspirin and 81,744 received placebo). Our study did not demonstrate any significant reduction in all-cause mortality for patients treated with aspirin when compared with placebo (RR 0.97; 95% CI 0.93-1.01; P = 0.13). Sensitivity analysis performed by excluding healthy elderly (≥ 65) showed significant reductions in all-cause mortality in the aspirin-treated patients (RR 0.94; 95% CI 0.90-0.99; P = 0.01). There were no significant differences between both groups regarding cardiovascular mortality and cerebrovascular events (P > 0.05). However, aspirin-treated patients significantly reduced MACE and MI events (RR 0.89; 95% CI 0.85-0.93; P < 0.001 and RR 0.88; 95% CI 0.78-0.98; P = 0.02, respectively), respectively. However, aspirin was associated with a significantly higher incidence of bleeding, including major bleeding and intracranial bleeding (P < 0.001).

CONCLUSIONS:

Aspirin use in primary prevention has resulted in a lower incidence of MACE and MI without significantly effecting cerebrovascular events. However, aspirin was associated with a higher bleeding risk. Use of aspirin as a means of primary prevention should be thoroughly discussed with patients and pursued based on the risk of cardiovascular disease while also considering bleeding risk.

HIỆU QUẢ CỦA ASPIN TRONG PHÒNG NGỪA NGUYÊN PHÁT: MỘT PHÂN TÍCH TỔNG HỢP CÁC NGHIÊN CỨU NGẪU NHIÊN CÓ ĐỐI CHỨNG

GIỚI THIỆU

Vai trò của aspirin như một biện pháp phòng ngừa nguyên phát vẫn còn gây tranh cãi.

MỤC ĐÍCH

Chúng tôi đã tiến hành phân tích tổng hợp tất cả các nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng (RCTs) để đánh giá vai trò của aspirin trong phòng ngừa nguyên phát.

PHƯƠNG PHÁP

Tìm kiếm tài liệu được thực hiện thông qua PubMed, Embase và Thư viện Cochrane cho tất cả các RCTs liên quan. Tử vong do mọi nguyên nhân là kết cục chính. Các kết cục thứ phát bao gồm các biến cố tim mạch bất lợi lớn (MACE), nhồi máu cơ tim (MI), tử vong do tim mạch, các biến cố mạch máu não và biến cố chảy máu. Chúng tôi đã sử dụng mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên để báo cáo tỷ số nguy cơ (RR) với khoảng tin cậy 95% (CI).

KẾT QUẢ

Phân tích của chúng tôi bao gồm 17 RCTs (164.862 bệnh nhân; 83.309 nhận aspirin và 81.744 nhận giả dược). Nghiên cứu của chúng tôi không chứng minh giảm đáng kể tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân đối với bệnh nhân điều trị bằng aspirin khi so sánh với giả dược (RR 0,97; KTC 95% 0,93-1,01; P = 0,13). Phân tích độ nhạy được thực hiện bằng cách loại trừ người cao tuổi khỏe mạnh (≥ 65) cho thấy giảm đáng kể tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân ở bệnh nhân điều trị bằng aspirin (RR 0,94; KTC 95% 0,90-0,99; P = 0,01). Không có sự khác biệt đáng kể giữa cả hai nhóm về tỷ lệ tử vong do tim mạch và tai biến mạch máu não (P> 0,05). Tuy nhiên, bệnh nhân điều trị bằng aspirin làm giảm đáng kể các sự kiện MACE và MI (RR 0,89; 95% CI 0,85-0,93; P <0,001 và RR 0,88; CI 95% 0,78-0,98; P = 0,02). Tuy nhiên, aspirin có liên quan đến tỷ lệ xuất huyết cao hơn đáng kể, bao gồm chảy máu lớn và chảy máu nội sọ (P <0,001).

KẾT LUẬN

Sử dụng Aspirin trong phòng ngừa nguyên phát đã dẫn đến tỷ lệ mắc MACE và MI thấp hơn mà không ảnh hưởng đáng kể đến các biến cố mạch máu não. Tuy nhiên, aspirin có liên quan đến nguy cơ chảy máu cao hơn. Sử dụng aspirin như một biện pháp phòng ngừa ban đầu nên được thảo luận kỹ lưỡng với bệnh nhân và mục đích dựa trên nguy cơ mắc bệnh tim mạch đồng thời xem xét nguy cơ chảy máu.

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)