Ảnh hưởng của việc khử khuẩn có chọn lọc đường tiêu hóa trong nhiễm khuẩn và mang trùng do vi khuẩn gram âm và gram dương: tổng quan hệ thống các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên

Anaesth Intensive Care. 2008 May;36(3):324-38.

Impact of selective decontamination of the digestive tract on carriage and infection due to Gram-negative and Gram-positive bacteria: a systematic review of randomised controlled trials.

Silvestri Lvan Saene HKCasarin ABerlot GGullo A.

Source: Department of Emergency, Unit of Anaesthesia and Intensive Care, Presidio Ospedaliero di Gorizia, Gorizia, Italy.

Phân tích tổng hợp các thử nghiệm ngẫu nhiên (RCTs) đánh giá về khử khuẩn đường tiêu hóa có chọn lọc (KKCL) trên kết cục lâm sàng, chủ yếu là viêm phổi và tử vong. Phân tích tổng hợp này với điểm kết cục chính về mặt vi sinh  là để tìm hiểu tác động của việc KKCL trên vi khuẩn gram (-) và gram (+) và các nhiễm trùng nặng. Chúng tôi tìm kiếm cơ sở dữ liệu điện tử, danh bạ các Thử nghiệm đối chứng, các phân tích tổng hợp trước đây và các khuyến nghị của các hội nghị, không giới hạn loại ngôn ngữ. Chúng tôi chọn tất cả RCTs so sánh giữa nhóm có KKCL với nhóm không điều trị hoặc giả dược.

Ba nhà tổng quan độc lập với các tiêu chí chọn lựa đánh giá các thử nghiệm và lấy dữ liệu. Đo lường các kết cục gồm tình trạng mang trùng (carriage) và nhiễm trùng nặng do vi khuẩn gram âm và gram dương. Dùng mô hình ảnh hưởng biến thiên tính tỉ số odds gộp.

Có 54 thử nghiệm ngẫu nhiên bao gồm 9473 bệnh nhân, trong đó có 4672 bệnh nhân thuộc nhóm KKCL và 4801 thuộc nhóm chứng. KKCL làm giảm đáng kể tỉ lệ mang trùng vùng hầu họng (OR= 0,13, KTC 95%: 0,07 – 0.23), mang trùng ở  trực tràng (OR 0,15, KTC 95% 0,07 – 0,31), nhiễm trùng chung (OR 0,17, KTC 95%: 0,10 – 0.28), nhiễm trùng đường hô hấp dưới (OR 0,11, KTC 95%: 0,06 – 0,20) và nhiễm trùng máu (OR 0,35, KTC 95%: 0,21 – 0,67) do vi khuẩn gram âm. Tỉ lệ giảm mang trùng vi khuẩn gram dương là không đáng kể. Tỉ lệ nhiễm trùng đường hô hấp thấp giảm đáng kể (OR 0,52, KTC 95%: 0,34 – 0.78). Nhiễm trùng máu do vi khuẩn gram dương không tăng đáng kể (OR 1,03, KTC 95%: 0,75 – ​​1.41). Kết hợp kháng sinh tiêm và uống thì tốt hơn là dùng đường uống đơn thuần để làm giảm tỉ lệ mang trùng và nhiễm trùng nặng do vi khuẩn gram âm. Phân tích tổng hợp này xác nhận rằng KKCL với mục tiêu chủ yếu là khử khuẩn vi khuẩn gram âm, không có tác động trên nhiễm trùng vi khuẩn gram dương.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)