Ảnh hưởng của thời gian kẹp rốn trên dự hậu của sơ sinh và mẹ

Effect of timing of umbilical cord clamping of term infants on maternal and neonatal outcomes.

Cochrane Database Syst Rev. 2008 Apr 16;(2):CD004074.

McDonald SJMiddleton P. Midwifery Professorial Unit, Mercy Hospital for Women, Level 4, Room 4.071, 163 Studley Road, Heidelberg, Victoria, Australia, 3084.

Tổng quan: Chính sách cho thời gian kẹp rốn thì thay đổi, kẹp rốn sớm thông thường là trong 60 giây đầu sau sanh, ngược lại kẹp rốn muộn thường kẹp sau 1 phút hoặc khi dây rốn không đập.

Mục tiêu: Xác định các ảnh hưởng của thời gian kẹp rốn khác nhau trên dự hậu của sơ sinh và mẹ.

Chiến lược tìm kiếm: Chúng tôi tìm kiếm các nghiên cứu đăng ký trong nhóm thai kỳ và chuyển dạ của Cochrane (tháng 12/2007).

Tiêu chuẩn lựa chọn: Các nghiên cứu ngẫu nhiên có nhóm chứng so sánh kẹp rốn sớm và muộn.

Thu thập và phân tích dữ liệu: Hai tác giả đánh giá chất lượng và tính thích hợp của các nghiên cứu và trích dữ liệu một cách độc lập.

Kết quả: Chúng tôi chọn 11 nghiên cứu bao gồm 2989 bà mẹ và bé. Khác biệt không có ý nghĩa thống kê giữa kẹp rốn sớm và muộn về băng huyết sau sanh hoặc băng huyết sau sanh nặng trong 5 nghiên cứu (2236 phụ nữ) (nguy cơ tương đối băng huyết sau sanh 500ml hoặc hơn 1.22, KTC 95% 0.96 – 1.55). Về dự hậu sơ sinh, tồng quan này chỉ ra cả lợi và hại của kẹp rốn muộn. Sau sanh sự gia tăng có ý nghĩa trẻ sơ sinh cần chiếu đèn vì vàng da (nguy cơ tương đối 0.59, KTC 95% 0.38 – 0.92; 5 nghiên cứu trên 1762 trẻ) trong nhóm kẹp rốn muộn. Có sự gia tăng có ý nghĩa mức hemoglobin trẻ sơ sinh ở nhóm kẹp rốn muộn (khác biệt trung bình 2.17g/dl; KTC 95% 0.28 – 4.06; 3 nghiên cứu trên 671 trẻ), tuy nhiên ảnh hưởng này không tồn tại quá 6 tháng.

Kết luận: Một dạng điều trị tích cực bao gồm tiêm thuốc gây co hồi tử cung sau khi sổ vai trước và kẹp dây rốn trong vòng 30 -60 giây sau sanh (không phải luôn luôn khả thi trong thực hành). Trong tổng quan này kẹp rốn muộn sau sanh ít nhất hai đến ba phút dường như không tăng nguy cơ băng huyết sau sanh. Ngoài ra kẹp rốn muộn có thể có lợi cho trẻ trong cải thiện tình trạng dự trữ sắt mà có lẽ có giá trị lâm sàng đặc biệt ở những những vùng có tình trạng dinh dưỡng còn kém, mặc dù kẹp rốn muộn thì tăng nguy cơ vàng da cần phải chiếu đèn.

Người dịch: Bs Phong – khoa Sản – BVĐKTTAG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)