Ảnh hưởng của ăn chay trên mật độ xương: một phân tích tổng hợp theo phương pháp bayes

Effect of vegetarian diets on bone mineral density: a Bayesian meta-analysis.

Am J Clin Nutr. 2009 Oct;90(4):943-50. Epub 2009 Jul 1. Ho-Pham LTNguyen NDNguyen TV.

Department of Internal Medicine,PhamNgocThachUniversityof Medicine,Ho Chi Minh City,Vietnam.

Đặt vấn đề: Mối liên hệ giữa ăn chay và mật độ xương (MĐX) hiện đang tranh cãi vì giữa các nghiên cứu (NC) trước đây có nhiều mâu thuẫn.

Mục tiêu: Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá ảnh hưởng của ăn chay trên MĐX bằng 1 phân tích tổng hợp

Thiết kế: Tìm kiếm y văn điện tử có hệ thống để tìm các bài báo có liên quan giữa ăn chay và MĐX. Có 9 nghiên cứu gồm 2749 người (1880 nữ và 869 nam) được đưa vào phân tích. Phân tích bằng phương pháp truyền thống và Bayes để tổng hợp dữ liệu.

Kết quả: Nói chung, MĐX  ở người ăn chay thấp hơn người ăn mặn khoảng 4%  (KTC 95%: 2% đến 9%) ở cả cổ xương đùi và xượng cột sống thắt lưng. So sánh với người ăn mặn, người ăn chay thuần túy có MĐX ở cột sống thắt lưng thấp hơn 6% (KTC 95%: 2-9%), người ăn chay có ăn trứng và sữa thì MĐX chỉ thấp hơn 2% (KTC 95%: 1-4%). Xác suất để người ăn chay có MĐX thấp hơn hoặc bằng 5% ( khoảng 0,3 độ lệch chuẩn) so với người ăn mặn là 45% (cổ xương đùi) và 32% (xương cột sống thắt lưng). Không thấy có bằng chứng sai lệch (bias) ở các NC được tổng hợp. Có sự không đồng nhất mức độ trung bình giữa các NC, hệ sộ không đồng nhất dao động từ 46-51%.

Kết luận: Kết quả này gợi ý rằng ăn chay, đặc biệt ăn chay thuần túy, liên quan đến giảm MĐX, tuy nhiên mức độ tương quan chưa có ý nghĩa về mặt lâm sàng.   

Người dịch: BS Rạng – BVĐKTT An Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)