Ăn trứng và nguy cơ bệnh mạch vành tim, đột quỵ: phân tích tổng hợp liều-đáp ứng gồm các nghiên cứu đoàn hệ tương lai.

BMJ. 2013 Jan 7

Egg consumption and risk of coronary heart disease and stroke: dose-response meta-analysis of prospective cohort studies.

Rong Y, Chen L, Zhu T, Song Y, Yu M, Shan Z, Sands A, Hu FB, Liu L.

Source: Department of Nutrition and Food Hygiene, Hubei Key Laboratory of Food Nutrition and Safety, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, 430030 Wuhan, PR China.

Để điều tra và xác định sự liên quan giữa ăn trứng với lượng khác nhau và nguy cơ bệnh mạch vành hoặc đột quỵ.

Thiết kế nghiên cứu:

Phân tích tổng hợp liều-đáp ứng gồm các nghiên cứu đoàn hệ tương lai.

Nguồn dữ liệu:

PubMed và Embase trước tháng 6 năm 2012 và trong các tài liệu tham khảo của các bài báo gốc và các bài tổng quan có liên quan.

Tiêu chí được chọn để tổng hợp: các nghiên cứu đoàn hệ tương lai nghiên cứu nguy cơ bệnh mạch vành và đột quị (nguy cơ tương đối và KTC 95%) , với 3 hoặc nhiều hơn các loại trứng.

Kết quả:

Phân tích tổng hợp này được tổng hợp từ 7 bài (NC đoàn hệ) và 17 bài (báo cáo ca bệnh (9 báo cáo về bệnh mạch vành và 8 báo cáo về đột quỵ), tổng hợp có gồm 3.081.269 người-năm với 5847 biến cố bệnh mạch vành và 4.148.095 người-năm với 7579 biến cố đột quỵ). Không có bằng chứng về sự liên quan giữa ăn trứng và nguy cơ bệnh mạch vành hay đột quỵ (trị số p lần lượt là P = 0,67 và P = 0,27). Cứ 1 quả trứng ăn thêm mỗi ngày thì nguy cơ tương đối bệnh mạch vành là 0,99 (KTC 95%: 0,85 – 1,15, P = 0,88) (có sự đồng nhất giữa các nghiên cứu được tổng hợp với P = 0,97 và I (2) = 0 %. Đối với đột quị, 1 quả trứng ăn thêm mỗi ngày có nguy cơ tương đối bị đột quị là 0.91 (KTC 95%: 0.81-1,02; P = 0,10) (có tính đống nhất giữa các nghiên cứu với P = 0,46 và I (2) = 0%. Trong phân tích phân nhóm của các quần thể bị đái tháo đường, khi so sánh giữa người ăn lượng trứng nhiều nhất và thấp nhất thì nguy cơ tương đối bệnh mạch vành là 1,54 (KTC 95%: 1,14- 2,09, P = 0,01). Với những người ăn trứng nhiều hơn làm giảm 25% (0.57 – 0,99, P = 0,04) nguy cơ bị đột quị thể xuất huyết.

Kết luận:

Ăn nhiều trứng hơn (một quả trứng mỗi ngày) không liên quan với tăng nguy cơ bệnh mạch vành hay đột quỵ. Ở người bị đái tháo đường, ăn nhều trứng làm tăng nguy cơ bệnh mạch vành và giảm nguy cơ đột quỵ thể xuất huyết, cần có thêm những nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)