An toàn và hiệu quả của kháng sinh so với mổ cắt ruột thừa để điều trị viêm ruột thừa cấp tính không biến chứng: một phân tích tổng hợp các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên

BMJ. 2012 Apr 5;344:e2156. doi: 10.1136/bmj.e2156.

Safety and efficacy of antibiotics compared with appendicectomy for treatment of uncomplicated acute appendicitis: meta-analysis of randomised controlled trials.

Varadhan KKNeal KRLobo DN.

Source: Division of Gastrointestinal Surgery, Nottingham Digestive Diseases Centre NIHR Biomedical Research Unit, Nottingham University Hospitals, Queen’s Medical Centre,NottinghamNG7 2UH,UK.

MỤC TIÊU: So sánh sự an toàn và hiệu quả giữa điều trị kháng sinh so với mổ cắt ruột thừa trong điều trị viêm ruột thừa (VRT) cấp không biến chứng.

THIẾT KẾ: Phân tích tổng hợp các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên (RCTs)

DÂN SỐ: Gồm các RCTs nghiên cứu trên bệnh nhân người lớn có biểu hiện VRT cấp không biến chứng, chẩn đoán bởi xét nghiệm và hình ảnh X quang.

CAN THIỆP: Điều trị kháng sinh so với mổ cắt ruột thừa ĐO LƯỜNG KẾT CỤC: kết cục chính là các biến chứng. Các kết cục phụ gồm hiệu quả điều trị, thời gian nằm viện, VRT biến chứng và nhập viện trở lại.

KẾT QUẢ: Có 4 RCTs với tổng cộng 900 bệnh nhân (470 kháng sinh điều trị, 430 mổ cắt ruột thừa) đáp ứng các tiêu chí lựa chọn. Điều trị kháng sinh có tỷ lệ thành công là 63% (277/438) trong một năm. Phân tích tổng hợp các biến chứng cho thấy giảm nguy cơ tương đối (RR)  là 31% ở nhóm điều trị kháng sinh so với nhóm mổ cắt ruột  thừa, tỉ số nguy cơ Mantel-Haenszel (mô hình bất biến) là 0,69 (KTC 95%: 0,54-0,89), I (2) = 0%; P = 0,004). Phân tích phụ sau khi lọai trừ các bệnh nhân có thay đổi giữa 2 nhóm sau khi đã được phân bổ ngẫu nhiên, cho thấy giảm RR là 39% ở nhóm điều trị kháng sinh (tỉ số nguy cơ là 0,61 (0,40-0,92), I (2) = 0%; P = 0,02). Trong số 65 (20%) bệnh nhân mổ cắt ruột thừa sau khi nhập viện trở lại, 9 ca bị VRT có thủng và 4 ca bị VRT hoại tử. Không có sự khác biệt đáng kể trong hiệu quả điều trị, thời gian nằm viện hoặc tỉ lệ nguy cơ phát triển VRT có biến chứng.

KẾT LUẬN: Điều trị nội khoa bằng kháng sinh các ca VRT cấp không biến chứng là có hiệu quả và an toàn. Điều trị kháng sinh ngay từ ban đầu đáng được xem xét như là một chọn lựa trong điều trị sớm VRT không biến chứng.

Người dịch: BS Rạng

 

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)