An toàn tim mạch của febuxostat hoặc allopurinol ở bệnh nhân bị gout

Cardiovascular safety of febuxostat or allopurinol in patients with gout

White WB et al.

N Engl J Med 2018 Mar 12; [e-pub]. (https://doi.org/10.1056/NEJMoa1710895)

Tóm tắt

Đặt vấn đề

Nguy cơ tim mạch tăng ở bệnh nhân bị gout. Chúng tôi so sánh kết cục tim mạch ở bệnh nhân điềutrị với febuxostat hoặc allopurinol, ở bệnh nhân mắc bệnh gout và bệnh tim mạch.

Phương pháp

Chúng tôi đã tiến hành một thử nghiệm đa trung tâm, mù đôi, ở người bệnh gout và bệnh tim mạch; bệnh nhân được phân ngẫu nhiên để điều trị febuxostat hoặc allopurinol và được phân tầng theo chức năng của thận. Kết cục chính gồm tử vong do tim mạch, nhồi máu cơ tim không tử vong, đột quỵ không tử vong, hoặc đau thắt ngực không ổn định có can thiệp tái tưới máu cấp cứu.

Kết quả

Tổng cộng, 6190 bệnh nhân được phân ngẫu nhiên, điều trị bằng febuxostat hoặc allopurinol, và được theo dõi trung bình là 32 tháng (tối đa, 85 tháng). Nghiên cứu đã kết thúc ở 56,6% bệnh nhân, và 45,0% ngưng theo dõi. Trong phân tích theo chủ định, biến cố kết cục chính xảy ra ở 335 bệnh nhân (10,8%) ở nhóm febuxostat và 321 bệnh nhân (10,4%) ở nhóm allopurinol (tỷ số nguy cơ, 1,03, giới hạn trên của khoảng tin cậy 98,5% [CI], 1,23, p = 0,002). Tử vong do mọi nguyên nhân và tử vong do tim mạch cao hơn ở nhóm febuxostat so với nhóm allopurinol (tỉ số nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào, 1,22 [95% CI, 1,01 đến 1,47]; tỷ lệ nguy cơ tử vong do tim mạch, 1,34 [95% CI, 1,03 đến 1,73]). Các kết quả về kết cục chính và tử vong do mọi nguyên nhân và tử vong do tim mạch trong phân tích biến cố trong khi bệnh nhân đang được điều trị tương tự như kết quả trong phân tích theo chủ định hiệu chỉnh.

Kết luận

Ở những bệnh nhân mắc bệnh gút và đồng thời mắc bệnh tim mạch, febuxostat không kém so với allopurinol về tỷ lệ các biến cố tim mạch. Tử vong do mọi nguyên nhân và tử vong do tim mạch cao hơn khi sử dụng febuxostat so với so với allopurinol.

Người dịch: Bs Trung

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)