Âm nhạc giúp thư giãn để cải thiện chất lượng giấc ngủ: phân tích tổng hợp

Music-assisted relaxation to improve sleep quality: meta-analysis.

de Niet GTiemens BLendemeijer BHutschemaekers G.

Gelderse Roos Mental Health Care, Institute for Professionalization, Wolfheze, TheNetherlands. g.de.niet@degelderseroos.nl

Mục đích: Bài báo này là một báo cáo phân tích tổng hợp tiến hành để đánh giá hiệu quả của âm nhạc giúp thư giãn cho chất lượng giấc ngủ ở người lớn và người già với sự than phiền về giấc ngủ có hoặc không có bệnh nội khoa kèm theo.

Tổng quan: Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy rằng âm nhạc có thể ảnh hưởng đến kết cục điều trị một cách tích cực và có lợi. Âm nhạc tương tác sự tỉnh giấc tiền giấc ngủ và cải thiện giấc ngủ.

Nguồn dữ liệu: Chúng tôi tiến hành một tìm kiếm trong Embase (1997 – 7 năm 2008), Medline (1950 – 7 năm 2008), Cochrane (2000 –  7 năm 2008), Psychinfo (1987 – 7 năm 2008) và Cinahl (1982 – 7 năm 2008) các dữ liệu thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát đã được báo cáo ở Anh, Đức, Pháp và Hà Lan.  Đo lường kết cục là chất lượng giấc ngủ.

Phương pháp: Dữ liệu được chiết xuất từ các nghiên cứu sử dụng dữ liệu bao gồm các lĩnh vực được xác định trước. Các nhà nghiên cứu độc lập đánh giá chất lượng của các thử nghiệm bằng cách sử dụng danh sách Delphi. Chỉ những nghiên cứu với  thang điểm  5 điểm hoặc cao hơn  được đưa vào. Một phân tích gộp dùng mô hình phân tích ảnh hưởng cố định.

Kết quả: Năm thử nghiệm kiểm soát ngẫu nhiên với sáu điều kiện điều trị và tổng số 170 người tham gia trong nhóm can thiệp và 138 người trong nhóm kiểm soát đáp ứng tiêu chuẩn chí chọn vào NC. Âm nhạc trợ giúp thư giãn có hiệu quả ở mức trung bình trên chất lượng giấc ngủ của những bệnh nhân than phiền về giấc ngủ (sự khác biệt trung bình chuẩn, -0,74; KTC 95%: -0,96, -0,46). Phân tích nhóm nhỏ cho thấy không có sự phân phối có ý nghĩa thống kê của các đo lường đi kèm.

Kết luận: Âm nhạc giúp thư giãn có thể được sử dụng mà không cần đầu tư nhiều về huấn luyện và vật liệu do vậy ít tốn kém, dễ dàng sẵn có nên được khuyến khích cho các các điều dưỡng sử dụng biện pháp này giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Người dịch: ĐD Sinh, khoa ICU – BVĐKTTAG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)