Alendronate trong dự phòng và điều trị loãng xương do glucocorticoide. nhóm nghiên cứu can thiệp gây loãng xương do glucocorticoid.

 

Alendronate for the prevention and treatment of glucocorticoid-induced osteoporosis. Glucocorticoid-Induced Osteoporosis Intervention Study Group.

Randomized controlled trial

Saag KG, et al. N Engl J Med. 339:292-299 DOI: 10.1056/NEJM199807303390502

Đặt vấn đề: Loãng xương là một biến chứng thường gặp khi điều trị lâu dài bằng glucocorticoide mà mà không có cách điều trị dự phòng hoặc phục hồi.Phương pháp: Chúng tôi thực hiện hai nghiên cứu ngẫu nhiên có kiểm chúng trong vòng 48 tuần với 2 liều alendronate ở 477 bệnh nhân nam và nữ tuổi từ 17-83, đang được điều trị bằng glucocorticoide. Kết cục chính là sự khác nhau giữa các nhóm về sự thay đổi tỷ lệ % trung bình mật độ xương cột sống thắt lưng so với lúc mới đưa vào nghiên cứu ở tuần 48. Kết cục phụ bao gồm sự thay đổi về độ xương hông, các dấu chỉ điểm sinh hóa về chu chuyển xương và tỉ lệ gãy xương cột sống mới.

Kết quả:

Mật độ xương cột sống thắt lưng trung bình( ± SE) tăng tới 2.1 ± 0.3% ở nhóm điều trị bằng Alendronate 5mg mỗi ngày so với nhóm điều trị 10mg là 2.9 ± 0.3% (p<0.001) và giảm 0.4 ± 0.3% ở nhóm điều trị giả dược. Mật độ xương ở cổ xương đùi tăng đến 1.2 ± 0.4% ở nhóm điều trị alendronate 5mg mỗi ngày so với nhóm điều trị 10mg mỗi ngày là 1.0 ± 0.4% (p<0.01) và giảm 1.2 ± 0.4% ở nhóm điều trị giả dược (p<0.01). Mật độ xương ở mấu chuyển xương đùi và toàn bộ xương gia tăng đáng kể ở bệnh nhân điều trị bằng alendronate. Tỷ lệ gãy xương đốt sống mới ít hơn ở nhóm điều trị bằng alendronate (tỷ lệ chung là 2.3%) so với nhóm điều trị bằng giả dược (3.7%), (nguy cơ tương đối 0.6; KTC 95%, 0.1-4.4). Các dấu ấn của chu chuyển xương giảm đáng kể ở nhóm điều trị bằng alendronate (p<0.001). Không có sự khác biệt về tác dụng phụ trầm trọng trong 3 nhóm nhưng có một sự gia tăng nhẹ tác dụng phụ không đáng kể trên đường tiêu hóa trên ở nhóm điều trị bằng alendronate 10mg.

Kết luận:

Alendronate làm gia tăng mật độ xương ở những bệnh nhân điều trị bằng glucocorticoide.

 

Người dịch: Ths.BS Phạm Ngọc Hoa, Trưởng Khoa Nội tổng hợp, BVĐKTT An Giang

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)