Adrenaline (epinephrine) trong điều trị phản ứng phản vệ có và không có sốc

Adrenaline (epinephrine) for the treatment of anaphylaxis with and without shock.

Sheikh A, Shehata YA, Brown SG, Simons FE. Cochrane Database Syst Rev. 2008 Oct 8;(4):CD006312, Division of Community Health Sciences: GP Section,UniversityofEdinburgh,20 West Richmond Street,Edinburgh,UK, EH8 9DX. Aziz.Sheikh@ed.ac.uk.

Đặt vấn đề: Anaphylaxis là một phản ứng quá mẫn nghiêm trọng, khởi phát nhanh chóng và có thể gây tử vong. Adrenaline được khuyến cáo là chọn lựa ban đầu cho điều trị sốc phản vệ.

Mục tiêu: Để đánh giá những lợi ích và tác hại của adrenaline (epinephrine) trong điều trị sốc phản vệ.

Chiến lược tìm kiếm: Chúng tôi tìm kiếm trong Cochrane Central Register of Controlled Trials (The Cochrane Library 2007, Issue 1), MEDLINE (năm 1966 đến tháng 3 năm 2007), EMBASE (năm 1966 đến tháng 3 năm 2007), CINAHL (năm 1982 đến tháng 3 năm 2007), BIOSIS (đến tháng ba năm 2007), ISI Web of Knowledge (đến tháng 3 2007) và LILACS (đến tháng 3 năm 2007). Chúng tôi cũng tìm kiếm các trang web liệt kê các thử nghiệm đang thực hiện: http://clinicaltrials.gov/http://www.controlledtrials.com và http://www.actr.org.au/; và liên lạc với công ty dược phẩm và các chuyên gia quốc tế trong sốc phản vệ để tiếp cận những bài chưa được xuất bản.

Tiêu chí lựa chọn: Thử nghiệm ngẫu nhiên và bán ngẫu nhiên có so sánh giữa adrenaline với không có can thiệp, giả dược hoặc đồng vận adrenergic khác.

Thu thập dữ liệu và phân tích: Hai nhà tổng quan đánh giá độc lập.

Kết cục chính: Chúng tôi không tìm thấy các nghiên cứu đó đáp ứng các tiêu chí đưa vào.

Tác giả kết luận: Dựa trên đánh giá này, chúng tôi không thể thực hiện bất kỳ đề xuất mới về việc sử dụng adrenaline trong điều trị sốc phản vệ. Mặc dù có sự cần thiết cho các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, mù đôi, kiểm soát giả dược của các phương pháp chất lượng cao để xác định mức độ thực sự của những lợi ích từ sự sử dụng của adrenaline trong sốc phản vệ, các thử nghiệm như vậy không chắc sẽ được thực hiện ở các cá nhân với sốc phản vệ vì có thể là phi đạo đức nếu không điều trị ngay bằng adrenaline được coi là cực kỳ quan trọng cho sự sống còn trong phản vệ. Ngoài ra, các nghiên cứu như vậy sẽ khó thực hiện vì khi phản vệ thường xảy ra mà không có cảnh báo, thường là không phải trong cơ sở y tế, và khác nhau ở mức độ nghiêm trọng giữa các cá nhân và ngay cả khác nhau trong cùng một cá thể với các đợt bị khác nhau. Do đó, các phép đo cơ bản và thường xuyên có được theo thời gian là khó khăn, hoặc không thể đạt được. Trong trường hợp không có các thử nghiệm thích hợp, chúng tôi đề nghị, mặc dù trên cơ sở bằng chứng dưới mức tối ưu, rằng tiêm bắp (IM) adrenaline vẫn được xem là  điều trị đầu tiên cho sốc phản vệ.

Người dịch: BS Trung, khoa ICU – BVĐKTTAG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)