Acid zoledronic liều duy nhất mỗi năm để điều trị loãng xương sau mãn kinh

N Engl J Med. 2007 May 3;356(18):1809-22.

Once-yearly zoledronic acid for treatment of postmenopausal osteoporosis.

Black DMDelmas PDEastell RReid IRBoonen SCauley JACosman FLakatos PLeung PCMan ZMautalen CMesenbrink PHu HCaminis JTong KRosario-Jansen TKrasnow JHue TFSellmeyer DEriksen EFCummings SRHORIZON Pivotal Fracture Trial.

Source: Universityof California, San Francisco, San Francisco, CA94107, USA. dblack@psg.ucsf.edu

Đặt vấn đề: Một liều duy nhất acid zoledronic tiêm tĩnh mạch làm giảm chu chuyển xương và cải thiện mật độ xương lúc 12 tháng ở phụ nữ mãn kinh bị loãng xương. Chúng tôi đánh giá hiệu quả của axid zoledronic được truyền TM 1lần mỗi năm trên nguy cơ gãy xương trong khoảng thời gian 3 năm.

Phương pháp: Thử nghiệm mù đôi có nhóm đối chứng (giả dược), phân bổ ngẫu nhiên gồm 3889 người (tuổi trung bình, 73 tuổi ) được truyền 15 phút axit zoledronic (5 mg) liều duy nhất và 3876 người dùng giả dược lúc 0 tháng, 12 tháng, và 24 tháng. Các bệnh nhân được theo dõi trong 36 tháng. Kết cục chính là gãy xương đốt sống mới (ở những bệnh nhân không dùng thuốc loãng xương đồng thời) và gãy xương hông (trong tất cả các bệnh nhân). Kết cục phụ gồm mật độ khoáng của xương (BMD), các dấu ấn (markers) của chu chuyển xương và kết cục an toàn.

Kết quả: Điều trị bằng acid zoledronic làm giảm 70% nguy cơ gãy xương cột sống trong khoảng thời gian 3 năm, so với giả dược (gãy xương 3,3% ở nhóm acid zoledronic so với 10,9% ở nhóm dùng giả dược, nguy cơ tương đối RR=0,30 (KTC 95%: 0,24 đến 0,38) và làm giảm nguy cơ gãy xương hông 41% (1,4% trong nhóm zoledronic acid so với 2,5% ở nhóm dùng giả dược, tỷ số nguy cơ (HR)= 0,59; KTC 95%: 0,42 đến 0,83 ). Gãy xương không phải xương đốt sống, gãy xương lâm sàng, và gãy xương cột sống lâm sàng giảm lần lượt là  25%, 33%, và 77% (P <0,001 cho tất cả các so sánh). Acid zoledronic còn làm tăng đáng kể mật độ khoáng của xương (BMD) và các dấu ấn về chu chuyển xương. Các tác dụng bất lợi, bao gồm sự thay đổi chức năng thận tương tự trong cả hai nhóm. Tuy nhiên, rung nhĩ nặng hay gặp hơn ở nhóm acid zoledronic (50 so với 20 bệnh nhân, P <0,001).

Kết luận: Truyền liều duy nhất acid zoledronic mỗi năm trong khoảng thời gian 3 năm làm giảm đáng kể nguy cơ gãy xương hông, xương cột sống và gãy xương khác.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)