Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2014 / BÀI 19: ĐÁNH GIÁ ĐỘ DẦY NỘI TRUNG MẠC ĐỘNG MẠCH CẢNH NGOÀI SỌ Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO

BÀI 19: ĐÁNH GIÁ ĐỘ DẦY NỘI TRUNG MẠC ĐỘNG MẠCH CẢNH NGOÀI SỌ Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO

BAI_19._DO_DAY_NOI_TRUNG_MAC_BS_QUANG.pdf

Advertisements

Check Also

[HNKHĐD] BÀI 7: NHẬN XÉT BỐN TRƯỜNG TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI CÓ HOẶC KHÔNG TRÀN KHÍ DƯỚI DA DO THỦ THUẬT VÀ CHĂM SÓC TẠI KHOA ICU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *