So sánh điều trị kháng sinh thời gian ngắn với thời gian chuẩn ở trẻ em mắc viêm họng do liên cầu khuẩn

Cochrane Database Syst Rev. 2009 Jan 21;(1):CD004872.

Short versus standard duration antibiotic therapy for acute streptococcal pharyngitis in children.

Altamimi SKhalil AKhalaiwi KAMilner RPusic MVAl Othman MA.

Source: Department of Emergency Medicine and Pediatrics, KingFahdMedicalCity, Riyadh, Saudi Arabia, 11563. saltamimi@kfmc.med.sa

Đặt vấn đề: Thời gian chuẩn điều trị viêm họng liên cầu khuẩn tán huyết nhóm A (VHLC) với penicillin uống trong 10 ngày. Điều trị thời gian ngắn hơn có lẽ cũng có hiệu quả tương tự.

Mục tiêu: Tóm tắt các bằng chứng về hiệu quả của các kháng sinh mới hơn uống với thời gian điều trị ngắn (2-6 ngày) so với penicillin uống thời gian chuẩn (10 ngày) trong điều trị VHLC cấp tính ở trẻ em.

Chiến lược tìm kiếm: Chúng tôi tìm các thử nghiệm lâm sàng đăng ký trên Cochrane (CENTRAL) (Thư viện Cochrane 2007, số 4) trong nhóm chuyên ngành các đường hô hấp cấp tính nhiễm trùng, các cơ sở dữ liệu tóm tắt đánh giá về hiệu quả (DARE); MEDLINE (từ 1966-10/2007); OLDMEDLINE (từ1950-12/1965) và EMBASE (từ 1/1990–11/2007).

Tiêu chí lựa chọn: Gồm các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên (RCT) so sánh các thuốc kháng sinh uống thời gian ngắn với penicillin uống thời gian chuẩn, ở trẻ em từ 1- 18 tuổi bị VHLC cấp.

Thu thập và phân tích: Hai tác giả xem xét tất cả các tiêu đề và tóm tắt các trích dẫn có liên quan. Chúng tôi chọn các nghiên cứu với các dữ liệu đầy đủ và các dữ liệu rút gọn. Hai tác giả độc lập đánh giá chất lượng thử nghiệm.

Kết quả chính: Có 20 nghiên cứu được chọn gồm 13.102 trường hợp bị VHLC cấp. So với điều trị thời gian chuẩn, điều trị thời gian ngắn làm giảm thời gian cắt sốt (khác biệt trung bình là -0,30 ngày với KTC 95%:0,45-0,14) và thời gian đau họng (khác biệt trung bình là -0,50 ngày: KTC, 95%: -0,78 0.22), giảm nguy cơ thất bại điều trị về mặt lâm sàng sớm (OR 0,80, KTC 95%: 0,67 đến 0,94), không có sự khác biệt đáng kể thất bại điều trị sớm về mặt vi khuẩn (OR 1,08, KTC 95%: 0,97-1,20), hoặc tái phát lâm sàng về sau (OR 0,95, KTC 95%: 0,83-1,08). Nguy cơ tổng thể tái phát muộn về mặt vi khuẩn thì cao hơn trong nhóm điều trị KS với thời gian ngắn (OR 1,31, KTC 95%: 1,16-1,48), tuy nhiên không có sự khác biệt ở nhóm được điều trị với azithromycin liều thấp (10mg/kg) (OR 1,06 , KTC 95%: 0,92-1,22). Có 3 nghiên cứu báo cáo về các biến chứng lâu dài thì không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (OR 0,53, KTC 95%: 0,17-1,64).

Kết luận của tác giả: Kháng sinh uống 3-6 ngày có hiệu quả tương tự khi so sánh với penicillin uống với thời gian chuẩn 10 ngày trong điều trị VHLC cấp ở trẻ em. Ở các nước có tần suất mắc bệnh thấp tim thấp, điều trị VHLC cấp với thời gian ngắn thì an toàn và hiệu quả, còn ở các nơi mà tỉ lệ lưu hành bệnh thấp tim còn cao thì việc diễn dịch kết quả của chúng tôi cần phải cẩn trọng.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)