Home / Các khoa phòng / Phòng điều dưỡng

Phòng điều dưỡng

Phòng điều dưỡng

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG Trưởng phòng ĐDCKI Nguyễn Thị Phi Yến Phó phòng CNĐD Võ thị Kim Thoa I. GIỚI THIỆU CHUNG Phòng Điều dưỡng Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám Đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám Đốc về tổ …

Xem Thêm