Home / Các khoa phòng / Khoa liên chuyên khoa

Khoa liên chuyên khoa

Giới thiệu liên chuyên khoa

KHOA LIÊN CHUYÊN KHOA – TMH – MẮT – RHM Ban chủ nhiệm Trưởng khoa Bs. Bùi Xuân Nga Phó trưởng khoa Bs. CKII. Trần Thị Thủy Tiên Phó trưởng khoa BS.CKI. Lê Thị Thanh Trúc Điều dưỡng trưởng Nguyễn Thị Thu Nguyệt 2. Giới thiệu chung Khoa LCK là …

Xem Thêm