Home / Tin tức / Tin tức nội bộ / Bệnh viện / Trang thiết bị giai đoạn ii năm 2015 xây dựng theo vốn vay cho bệnh viện mới 600 giường

Trang thiết bị giai đoạn ii năm 2015 xây dựng theo vốn vay cho bệnh viện mới 600 giường

(Kèm theo biên bản duyệt cấu hình ngày 24 tháng 12 năm 2014)

DANH MỤC GIAI ĐOẠN II

Advertisements

Check Also

Tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang năm 2017

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa trung tâm An …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *