Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2010 / So sánh hiệu quả điều trị giữa hai phác đồ stavudine+lamivudine+nevirapine và zidovudine+lamivudine+nevirapine ở bệnh nhân mắc aids

So sánh hiệu quả điều trị giữa hai phác đồ stavudine+lamivudine+nevirapine và zidovudine+lamivudine+nevirapine ở bệnh nhân mắc aids

SO-SANH-HIEU-QUA-DIEU-TRI-GIUA-2-PHAC-DO-STAVUDINE-LAMIVUDINE-NEVIRAPINE-VA-ZIDOVUDINE-LAMIVUDINE-NEVIRAPINE-O-BN-MAC-AIDS.pdf

Advertisements

Check Also

Đánh giá thủ thuật cầm máu mũi sau giữa mèche bông cầu và bóng sonde foley

DANH-GIA-THU-THUAT-CAM-MAU-MUI-SAU-GIUA-MECHE-BONG-CAU-VA-BONG-SONDE-FOLEY.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *