Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2010 / SO SÁNH HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ GIỮA HAI PHÁC ĐỒ STAVUDINE+LAMIVUDINE+NEVIRAPINE VÀ ZIDOVUDINE+LAMIVUDINE+NEVIRAPINE Ở BỆNH NHÂN MẮC AIDS

SO SÁNH HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ GIỮA HAI PHÁC ĐỒ STAVUDINE+LAMIVUDINE+NEVIRAPINE VÀ ZIDOVUDINE+LAMIVUDINE+NEVIRAPINE Ở BỆNH NHÂN MẮC AIDS

SO-SANH-HIEU-QUA-DIEU-TRI-GIUA-2-PHAC-DO-STAVUDINE-LAMIVUDINE-NEVIRAPINE-VA-ZIDOVUDINE-LAMIVUDINE-NEVIRAPINE-O-BN-MAC-AIDS.pdf

Advertisements

Check Also

ĐÁNH GIÁ THỦ THUẬT CẦM MÁU MŨI SAU GIỮA MÈCHE BÔNG CẦU VÀ BÓNG SONDE FOLEY

DANH-GIA-THU-THUAT-CAM-MAU-MUI-SAU-GIUA-MECHE-BONG-CAU-VA-BONG-SONDE-FOLEY.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *