Home / Bài giảng / Thống kê Y học / SAI SÓT ALPHA VÀ SAI SÓT BETA TRONG KIỂM ĐỊNH THỐNG KÊ

SAI SÓT ALPHA VÀ SAI SÓT BETA TRONG KIỂM ĐỊNH THỐNG KÊ

SAI-SOT-ALFA-VA-BETA.pdf

Advertisements

Check Also

SÁCH THỐNG KÊ Y HỌC TS RẠNG

SACH_THONG_KE_Y_HOC_TS_RANG.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *