Home / Bài giảng / Thống kê y học / Sai sót alpha và sai sót beta trong kiểm định thống kê

Sai sót alpha và sai sót beta trong kiểm định thống kê

SAI-SOT-ALFA-VA-BETA.pdf

Check Also

Sách thống kê y học ts rạng

SACH_THONG_KE_Y_HOC_TS_RANG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *