Home / Bài giảng / Thiết kế Nghiên cứu Khoa học / SÁCH THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VÀ THỐNG KÊ Y HỌC CỦA TS RẠNG

SÁCH THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VÀ THỐNG KÊ Y HỌC CỦA TS RẠNG

SACH_THONG_KE_Y_HOC_TS_RANG_2.pdf

Advertisements

Check Also

ƯỚC TÍNH CỠ MẪU TRONG NGHIÊN CỨU Y HỌC

UOC_TINH_CO_MAU_NC_Y_HOC.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *