Home / Bài giảng / Thống kê Y học / PHÂN PHỐI F VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI

PHÂN PHỐI F VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI

PHAN-PHOI-F-VA-KIEM-DINH-PHUONG-SAI.pdf

Advertisements

Check Also

SÁCH THỐNG KÊ Y HỌC TS RẠNG

SACH_THONG_KE_Y_HOC_TS_RANG.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *