Home / Bài giảng / Thống kê y học / Phân phối f và ứng dụng trong phân tích phương sai

Phân phối f và ứng dụng trong phân tích phương sai

PHAN-PHOI-F-VA-KIEM-DINH-PHUONG-SAI.pdf

Advertisements

Check Also

Sách thống kê y học ts rạng

SACH_THONG_KE_Y_HOC_TS_RANG.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *