Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2003 / NGHIÊN CỨU TỈ LỆ ĐỤC THỂ PHA LÊ Ở NGƯỜI >=50 TUỔI VỚI SIÊU ÂM

NGHIÊN CỨU TỈ LỆ ĐỤC THỂ PHA LÊ Ở NGƯỜI >=50 TUỔI VỚI SIÊU ÂM

NGHIEN-CUU-TI-LE-DUC-THE-PHA-LE-O-NGUOI-TREN-50-TUOI-VOI-SIEU-AM.pdf

Advertisements

Check Also

NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP NHỊP NHANH VÀO LẠI TRONG HỘI CHỨNG WOLFF PARKINSON WHITE

NHAN-1-TRUONG-HOP-NHIP-NHANH-VAO-LAI-TRONG-HOI-CHUNG-WOLFF-PARKINSON-WHITE.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *