Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2011 / Kiến thức, thực hành của nhân viên khoa hồi sức tích cực về việc sử dụng găng tay

Kiến thức, thực hành của nhân viên khoa hồi sức tích cực về việc sử dụng găng tay

KIEN-THUC—THUC-HANH-CUA-NHAN-VIEN-KHOA-HOI-SUC-TICH-CUC-VE-VIEC-SU-DUNG-GANG-TAY.pdf

Advertisements

Check Also

So sánh tỉ lệ sót nhau sau sinh của 2 phương pháp sổ nhau tích cực và cổ điển

SO-SANH-TI-LE-SOT-NHAU-SAU-SINH-CUA-2-PHUONG-PHAP-SO-NHAU-TICH-CUC-VA-CO-DIEN.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *