Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2014 / [HNKHĐD] BÀI 1: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TUÂN THỦ QUY TRÌNH TIÊM TẠI BỆNH VIỆN AN GIANG

[HNKHĐD] BÀI 1: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TUÂN THỦ QUY TRÌNH TIÊM TẠI BỆNH VIỆN AN GIANG

BAI1HNKHD-YEU_TO_ANH_HUONG_QUY_TRINH_TIEM_PDD.pdf

Advertisements

Check Also

[HNKHĐD] BÀI 7: NHẬN XÉT BỐN TRƯỜNG TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI CÓ HOẶC KHÔNG TRÀN KHÍ DƯỚI DA DO THỦ THUẬT VÀ CHĂM SÓC TẠI KHOA ICU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *