Hình ảnh icu

DSC_0254N DSC_0258sN DSC_0294N DSC03323N DSC03324N DSC03325N DSC03343N Điều Dưỡng

Check Also

Khoa hồi sức tích cực

KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC INTENSIVE CARE UNIT (ICU) Ban chủ nhiệm       …