Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2011 / Hiệu quả kháng sinh dự phòng cefotaxime so với kháng sinh điều trị trong phẫu thuật sản phụ khoa có chọn lọc

Hiệu quả kháng sinh dự phòng cefotaxime so với kháng sinh điều trị trong phẫu thuật sản phụ khoa có chọn lọc

HIEU-QUA-KHANG-SINH-DU-PHONG-CEFOTAXIME-SO-VOI-KHANG-SINH-DIEU-TRI-TRONG-PHAU-THUAT-SAN-PHU-KHOA-CO-CHON-LOC.pdf

Advertisements

Check Also

So sánh tỉ lệ sót nhau sau sinh của 2 phương pháp sổ nhau tích cực và cổ điển

SO-SANH-TI-LE-SOT-NHAU-SAU-SINH-CUA-2-PHUONG-PHAP-SO-NHAU-TICH-CUC-VA-CO-DIEN.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *