Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2010 / Đánh giá mức độ phù hợp trong chẩn đóan giữa khoa cấp cứu và khoa hồi sức tích cực bệnh viện đa khoa trung tâm an giang

Đánh giá mức độ phù hợp trong chẩn đóan giữa khoa cấp cứu và khoa hồi sức tích cực bệnh viện đa khoa trung tâm an giang

DANH-GIA-MUC-DO-PHU-HOP-TRONG-CHAN-DOAN-GIUA-KHOA-CC-VA-KHOA-HSTC-BVDKTTAG.pdf

Advertisements

Check Also

Đánh giá thủ thuật cầm máu mũi sau giữa mèche bông cầu và bóng sonde foley

DANH-GIA-THU-THUAT-CAM-MAU-MUI-SAU-GIUA-MECHE-BONG-CAU-VA-BONG-SONDE-FOLEY.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *