Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2011 / Đánh giá hiệu quả đặt penrose dẫn lưu trong phẫu thuật vách ngăn có khâu ép

Đánh giá hiệu quả đặt penrose dẫn lưu trong phẫu thuật vách ngăn có khâu ép

DANH-GIA-HIEU-QUA-DAT-PENROSE-DAN-LUU-TRONG-PHAU-THUAT-VACH-NGAN-CO-KHAU-EP.pdf

Check Also

So sánh tỉ lệ sót nhau sau sinh của 2 phương pháp sổ nhau tích cực và cổ điển

SO-SANH-TI-LE-SOT-NHAU-SAU-SINH-CUA-2-PHUONG-PHAP-SO-NHAU-TICH-CUC-VA-CO-DIEN.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *