Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2011 / Bề dày lớp nội trung mạc động mạch cảnh chung: một yếu tố dự báo nhồi máu cơ tim và đột quỵ ở người bệnh đái tháo đường týp 2

Bề dày lớp nội trung mạc động mạch cảnh chung: một yếu tố dự báo nhồi máu cơ tim và đột quỵ ở người bệnh đái tháo đường týp 2

BE-DAY-LOP-NOI-TRUNG-MAC-DONG-MACH-CANH-CHUNG-MOT-YEU-TO-DU-BAO-NHOI-MAU-CO-TIM-VA-DOT-QUY-O-NGUOI-BENH-DAI-THAO-DUONG-TYP-2.pdf

Advertisements

Check Also

So sánh tỉ lệ sót nhau sau sinh của 2 phương pháp sổ nhau tích cực và cổ điển

SO-SANH-TI-LE-SOT-NHAU-SAU-SINH-CUA-2-PHUONG-PHAP-SO-NHAU-TICH-CUC-VA-CO-DIEN.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *