Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2014 / BÀI 9: HIỆU QUẢ CỦA PHÁC ĐỒ 4 THUỐC ĐỒNG THỜI VÀ PHÁC ĐỒ TRÌNH TỰ TRONG TIỆT TRỪ HELICOBACTR PYLORI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG

BÀI 9: HIỆU QUẢ CỦA PHÁC ĐỒ 4 THUỐC ĐỒNG THỜI VÀ PHÁC ĐỒ TRÌNH TỰ TRONG TIỆT TRỪ HELICOBACTR PYLORI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG

BAI_9._HELICOBACTER__BS_LAM.pdf

Advertisements

Check Also

[HNKHĐD] BÀI 7: NHẬN XÉT BỐN TRƯỜNG TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI CÓ HOẶC KHÔNG TRÀN KHÍ DƯỚI DA DO THỦ THUẬT VÀ CHĂM SÓC TẠI KHOA ICU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *