Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2014 / Bài 8: kết quả điều trị trĩ nội độ 3 và 4 bằng phẫu thuật hussein cải biên

Bài 8: kết quả điều trị trĩ nội độ 3 và 4 bằng phẫu thuật hussein cải biên

BAI_8._HUSSEIN_CAI_BIEN_BS_CUONG.pdf

Advertisements

Check Also

[hnkhđd] bài 7: nhận xét bốn trường tràn khí màng phổi có hoặc không tràn khí dưới da do thủ thuật và chăm sóc tại khoa icu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *