Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2015 / BÀI 8: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA METHOTRAXATE ĐIỀU TRỊ THAI NGOÀI TỬ CUNG Ở ỐNG DẪN TRỨNG CHƯA VỠ

BÀI 8: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA METHOTRAXATE ĐIỀU TRỊ THAI NGOÀI TỬ CUNG Ở ỐNG DẪN TRỨNG CHƯA VỠ

BAI_8._DANH_GIA_HIEU_QUA_CUA_METHOTRAXATE_DIEU_TRI_THAI_NGOAI_TU_CUNG_O_ONG_DAN_TRUNG_CHUA_VO.pdf

Advertisements

Check Also

BÀI 17: NHÂN HAI TRƯỜNG HỢP HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH NỘI SỌ TẠI KHOA NỘI THẦN KINH BỆNH VIỆN AN GIANG

BAI_17._NHAN_HAI_TRUONG_HOP_HUYET_KHOI_TINH_MACH_NOI_SO_TAI_KHOA_NOITK.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *