Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2015 / Bài 8: đánh giá hiệu quả của methotraxate điều trị thai ngoài tử cung ở ống dẫn trứng chưa vỡ

Bài 8: đánh giá hiệu quả của methotraxate điều trị thai ngoài tử cung ở ống dẫn trứng chưa vỡ

BAI_8._DANH_GIA_HIEU_QUA_CUA_METHOTRAXATE_DIEU_TRI_THAI_NGOAI_TU_CUNG_O_ONG_DAN_TRUNG_CHUA_VO.pdf

Advertisements

Check Also

Bài 17: nhân hai trường hợp huyết khối tĩnh mạch nội sọ tại khoa nội thần kinh bệnh viện an giang

BAI_17._NHAN_HAI_TRUONG_HOP_HUYET_KHOI_TINH_MACH_NOI_SO_TAI_KHOA_NOITK.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *