Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2014 / BÀI 3: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CAN THIỆP SỬ DỤNG ALBUMIN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG

BÀI 3: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CAN THIỆP SỬ DỤNG ALBUMIN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG

BAI_3._SU_DUNG_ALBUMIN_BS_TRUNG.pdf

Advertisements

Check Also

[HNKHĐD] BÀI 7: NHẬN XÉT BỐN TRƯỜNG TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI CÓ HOẶC KHÔNG TRÀN KHÍ DƯỚI DA DO THỦ THUẬT VÀ CHĂM SÓC TẠI KHOA ICU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *