Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2014 / Bài 3: đánh giá hiệu quả can thiệp sử dụng albumin tại bệnh viện đa khoa trung tâm an giang

Bài 3: đánh giá hiệu quả can thiệp sử dụng albumin tại bệnh viện đa khoa trung tâm an giang

BAI_3._SU_DUNG_ALBUMIN_BS_TRUNG.pdf

Advertisements

Check Also

[hnkhđd] bài 7: nhận xét bốn trường tràn khí màng phổi có hoặc không tràn khí dưới da do thủ thuật và chăm sóc tại khoa icu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *