Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2015 / BÀI 10: VAI TRÒ CỦA HOMOCYSTEINE Ở BỆNH NHÂN LỌC THẬN

BÀI 10: VAI TRÒ CỦA HOMOCYSTEINE Ở BỆNH NHÂN LỌC THẬN

BAI_10._VAI_TRO_CUA_HOMOCYSTEINE_O_BENH_NHAN_LOC_THAN.pdf

Advertisements

Check Also

BÀI 17: NHÂN HAI TRƯỜNG HỢP HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH NỘI SỌ TẠI KHOA NỘI THẦN KINH BỆNH VIỆN AN GIANG

BAI_17._NHAN_HAI_TRUONG_HOP_HUYET_KHOI_TINH_MACH_NOI_SO_TAI_KHOA_NOITK.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *