Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2014 / BÀI 1: CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH

BÀI 1: CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH

BAI_1._BENH_PHOI_TAT_NGEN_MAN_TINH_BS_CUC.pdf

Advertisements

Check Also

[HNKHĐD] BÀI 7: NHẬN XÉT BỐN TRƯỜNG TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI CÓ HOẶC KHÔNG TRÀN KHÍ DƯỚI DA DO THỦ THUẬT VÀ CHĂM SÓC TẠI KHOA ICU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *