Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2014 / Bài 1: các yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Bài 1: các yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

BAI_1._BENH_PHOI_TAT_NGEN_MAN_TINH_BS_CUC.pdf

Advertisements

Check Also

[hnkhđd] bài 7: nhận xét bốn trường tràn khí màng phổi có hoặc không tràn khí dưới da do thủ thuật và chăm sóc tại khoa icu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *