Tương tác giữa thuốc chống trầm cảm và metoprolol

Interactions between metoprolol and antidepressants

Molden E1, Spigset O.

ĐẶT VẤN ĐỀ:

 

Metoprolol là chất đối kháng thụ thể beta-thường được sử dụng nhất ở Na Uy, được thải trừ chủ yếu qua các enzyme cytochrome P450 (CYP) 2D6. Enzyme này bị ức chế với mức độ khác nhau của thuốc chống trầm cảm. Mục đích của bài viết này là để cung cấp một cái nhìn tổng quan về sự tương tác giữa metoprolol và thuốc chống trầm cảm với sự nhấn mạnh về sự ức chế CYP2D6.

TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP:

Tài liệu liên quan được tìm trên PubMed sử dụng từ khóa “metoprolol” kết hợp với tên gốc của các loại thuốc chống trầm cảm.

KẾT QUẢ:

Paroxetine ức chế mạnh CYP2D6 đã được chứng minh để tăng liều có sẵn sinh học của metoprolol khoảng 4 đến 6 lần. Cùng một mức độ gia tăng dự kiến cho hai chất ức chế mạnh CYP2D6 khác trong nhóm như fluoxetine và bupropion. Chậm nhịp tim nghiêm trọng và lốc  nhĩ thất đã được báo cáo ở những bệnh nhân sử dụng metoprolol có sự kết hợp với ba thuốc này. Escitalopram, citalopram và duloxetine là chất ức chế CYP2D6 kém hơn, và đã được chứng minh là tăng liều sẵn có sinh học của metoprolol  từ 2 đến 3 lần. Thuốc chống trầm cảm khác, chẳng hạn như sertraline, venlafaxine, mianserin và mirtazapine, ức chế CYP2D6 ít hoặc không ức chế, và không được dự đoán sẽ gây tương tác lâm sàng liên quan với metoprolol.

KẾT LUẬN:

Metoprolol không nên dùng đồng thời với paroxetine, fluoxetine hay bupropion do tương tác mạnh và nguy cơ tác dụng phụ nghiêm trọng. Metoprolol nên giảm liều khi được xem xét điều trị kết hợp với citalopram, escitalopram hoặc duloxetine, cũng như khi sử dụng đồng thời với sertraline, venlafaxine, mianserin và mirtazapine phải được an toàn.

Người dịch: ThS DS Nguyễn Thiện Tri BVĐKTT An Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)