Thông tin thuốc kháng sinh cefoperazon

Thông-tin-thu_c-kháng-sinh-Cefoperazon-thu_c-tiêm