Home / Tin tức / Tin tức nội bộ / Bệnh viện / Thông báo: Sơ đồ hướng dẫn lối đi đến phòng thi

Thông báo: Sơ đồ hướng dẫn lối đi đến phòng thi

THÔNG BÁO

Sơ đồ hướng dẫn lối đi đến phòng thi
Chú ý: Thí sinh phải đến phòng thi trước 30 phút để kiểm tra thủ tục Hồ sơ dự thi.