Thông báo: sơ đồ hướng dẫn lối đi đến phòng thi

THÔNG BÁO

Sơ đồ hướng dẫn lối đi đến phòng thi
Chú ý: Thí sinh phải đến phòng thi trước 30 phút để kiểm tra thủ tục Hồ sơ dự thi.
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)