Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2017

Căn cứ Quyết định số: 1595/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang ngày 09/7/2018 về việc Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, trực thuộc Sở Y tế.
Nay Bệnh viện Thông Báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2017 tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.
(Đính kèm danh sách, Quyết định)
Đề nghị các thí sinh trúng tuyển có trong Danh sách liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ ký kết hợp đồng làm việc, và nhận phân công công việc  theo Quy định.
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)