Tăng đường huyết trong nuôi dưỡng toàn bộ qua đường tĩnh mạch: một dấu ấn quan trọng của kết cục xấu và tử vong ở những bệnh nhân nằm viện

Francisco J. Pasquel,Ronnie Spiegelman,Megan McCauley, Dawn Smiley,Denise Umpierrez,Rachel Johnson, Mary Rhee,Chelsea Gatcliffe, Erica Lin, Erica Umpierrez, Limin Peng, and Guillermo E. Umpierrez, Hyperglycemia During Total Parenteral Nutrition, An important marker of poor outcome and mortality in hospitalized patients, Diabetes care, Current Issue : April 2010

Mục tiêu: Để xác định tác động của nuôi dưỡng toàn bộ qua đường tĩnh mạch (TPN) gây ra kết quả tăng đường huyết trong những bệnh nhân nằm viện.

Thiết kế và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu xác định liệu giá trị glucose máu trước, trong vòng 24 h, và trong ngày 2-10 sau TPN có tiên đoán các biến chứng và tử vong ở bệnh viện hay không.

Kết quả: Đối tượng bao gồm tổng cộng 276 bệnh nhân TPN, thời gian nằm viện trung bình của 15 ± 24 ngày (± SD). Sử dụng phương pháp hồi quy đa biến để hiệu chỉnh về tuổi, giới tính, và tình trạng bệnh tiểu đường, glucose máu trước TPN có ý nghĩa đ65c lập tiên đoán tử vong: 121-150 mg / dl ([OR] 2.2, 95% CI 1.1-4.4, P = 0.030) , 151-180 mg / dl (3.41, 1.3-8.7, P = 0.01), và> 180 mg / dl (2.2, 0.9-5.2, P = 0.077) và glucose máu trong vòng 24 h > 180 mg / dl ( 2.8, 1.2-6.8, P = 0.020). Đường huyết trong vòng 24 h  > 180 mg / dl có lên quan với tăng nguy cơ viêm phổi (OR 3.1, 95% CI 1.4-7.1) và suy thận cấp (2.3, 1.1-5.0).

Kết luận: Tăng đường huyết có liên quan đến sự gia tăng các biến chứng khi nằm viện và tử vong, ở những bệnh nhân nuôi ăn hoàn toàn bằng đường tĩnh mạch. 

Người dịch: BS Trung, khoa ICU – BVĐKTT An Giang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.