Tại sao bác sĩ kê toa dự phòng loét tiêu hóa do stress?

Tại sao bác sĩ kê toa dự phòng loét tiêu hóa do stress?

Why do physicians prescribe stress ulcer prophylaxis to general medicine patients?

South Med J. 2010 Nov;103(11):1103-10. doi: 10.1097/SMJ.0b013e3181f6539d.

Hussain S1Stefan MVisintainer PRothberg M.

Tóm tắt

Đặt vấn đề

Ít được biết về lý do tại sao các bác sĩ kê toa dự phòng loét do stress (SUP) không thích hợp, không có bằng chứng hỗ trợ ở bệnh nhân nằm viện không phải khoa chăm sóc đặc biệt (ICU). Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu những yếu tố nào tác động đến hành vi chỉ định của bác sĩ về kê toa dự phòng loét do stress.

Thiết kế nghiên cứu

Chúng tôi đã thực hiện một nghiên cứu cắt ngang trên trang web để đánh giá kiến ​​thức, niềm tin và hành vi của bác sĩ xung quanh việc kê toa SUP cho những bệnh nhân không phải là ICU. Cuộc khảo sát đã được gửi qua email cho những bác sĩ nội trú và các bác sĩ bệnh viện tại một bệnh viện tuyến ba có liên kết với trường đại học. Sử dụng hồi quy logistic để xác định liệu những mối quan hệ này vẫn còn tồn tại sau khi điều chỉnh các yếu tố gây nhiễu.

Kết quả

Sáu mươi chín phần trăm các bác sĩ đã báo cáo kê toa SUP với ≥25% bệnh nhân. Trong phân tích đa biến, các yếu tố sau đây liên quan đến mức độ kê đơn cao hơn (≥ 25%) của SUP: lo sợ chảy máu đường tiêu hóa (OR = 2,7, 95% CI 1,07, 7,28) và hậu quả pháp lý của việc không kê toa (OR = 3,02, KTC 95% 1,07, 8,56), kiến thức về chỉ định SUP (OR = 0,39, 95% CI 1,07, CI 0,20, 0,74) và lo ngại về các phản ứng phụ (OR = 0,24, KTC 95% 0,09, 0,61) có liên quan đến hành vi kê đơn thấp. Mức độ đào tạo không liên quan đến tỷ lệ kê đơn. Ít hơn một nửa số người trả lời có thể xác định một tác dụng phụ duy nhất của liệu pháp ức chế bơm proton.

Kết luận

Lo sợ về những hậu quả pháp lý và sự thiếu hiểu biết về những tác dụng phụ của liệu pháp ức chế acid có liên quan chặt chẽ đến việc kê toa SUP không phù hợp. Giáo dục bác sĩ về tác dụng bất lợi của liệu pháp ức chế acid và về các hướng dẫn hiện có của quốc gia có thể giảm việc kê đơn không phù hợp.

Người dịch: Bs Trung

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)