Sinh hoạt chuyên môn

Kính gởi: Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng

– Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn
– Thời gian: 14 giờ  thứ Năm ngày 01 tháng 04 năm 2021
– Địa điểm:  Hội trường  B – Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang
– Nội dung 1: Truyền thông về Covid – 19
– Người báo cáo:  BS CKII. Nguyễn Duy Tân
– Nội dung 2: Giới thiệu kỹ thuật mới xét nghiệm Gen Xpert
– Người báo cáo:  BS CKII. Phạm Ngọc Dũng
– Chủ trì: Ban Giám Đốc  Bệnh viện
– Thư kí: Phòng Kế hoạch tổng hợp
– Thành phần tham dự:  Bác sĩ các khoa lâm sàng, Dược sĩ đại học, Điều dưỡng trưởng( hoặc Điều dưỡng hành chánh) và người quan tâm chuyên đề
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)