SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

Kính gởi: Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng

– Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn
– Thời gian: 14 giờ  thứ Năm ngày 01 tháng 04 năm 2021
– Địa điểm:  Hội trường  B – Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang
– Nội dung 1: Truyền thông về Covid – 19
– Người báo cáo:  BS CKII. Nguyễn Duy Tân
– Nội dung 2: Giới thiệu kỹ thuật mới xét nghiệm Gen Xpert
– Người báo cáo:  BS CKII. Phạm Ngọc Dũng
– Chủ trì: Ban Giám Đốc  Bệnh viện
– Thư kí: Phòng Kế hoạch tổng hợp
– Thành phần tham dự:  Bác sĩ các khoa lâm sàng, Dược sĩ đại học, Điều dưỡng trưởng( hoặc Điều dưỡng hành chánh) và người quan tâm chuyên đề