SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THỨ NĂM 25/02/2021

Kính gởi: Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng

– Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn
– Thời gian : 14 giờ  thứ Năm ngày 25 tháng 02 năm 2021
– Địa điểm:  Hội trường  B – Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang
– Chuyên đề 1   : ĐỀ ÁN NÂNG CẤP BVĐKTT AN GIANG LÊN BỆNH VIỆN HẠNG I
– Người báo cáo:  BS CKI  Phan Văn Bé– Phó giám đốc Bệnh viện ĐKTT An Giang
 –Chuyên đề 2   : HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC VĂN THƯ
– Người báo cáo:  BS CKII  Nguyễn Duy Tân– Phó giám đốc Bệnh viện ĐKTT An Giang
– Chuyên đề 3   : PHÂN TÍCH TIỀN THUỐC SỬ DỤNG NĂM 2020
– Người báo cáo:  DS CKII  Nguyễn Kim Chi– Trưởng khoa Dược- Bệnh viện ĐKTT An Giang
– Chủ trì: Ban Giám Đốc  Bệnh viện
– Thư kí: Phòng Kế hoạch tổng hợp
– Thành phần tham dự:  Bác sĩ các khoa lâm sàng, Dược sĩ đại học, Điều dưỡng trưởng ( hoặc Điều dưỡng hành chánh), nhân viên văn thư các khoa phòng và người quan tâm chuyên đề.