Norepinephrine trong sốc nhiễm trùng, khi nào và bao nhiêu?

Mục đích đánh giá

Norepinephrine là tác nhân đầu tiên được khuyên dùng để hồi sức trong sốc nhiễm trùng và điều trị huyết áp thấp do trương lực mạch máu giảm. Vấn đề quan trong trên lâm sàng là thời điểm nào tốt nhất để bắt đầu sử dụng Norepinephrine, mục tiêu huyết áp tối ưu và các lựa chọn điều trị tốt nhất khi hạ huyết áp kháng trị và khi nào cần norepinephrine liều cao để đạt được mục tiêu.

Những phát hiện gần đây

Các tài liệu gần đây đã báo cáo những lợi ích của việc sử dụng norepinephrine sớm vì những lý do sau: Hạ huyết áp nặng và kéo dài là một yếu tố độc lập làm tăng tỷ lệ tử vong, sử dụng norepinephrine sớm làm tăng cung lượng tim, cải thiện vi tuần hoàn và ngăn ngừa quá tải dịch. Các dữ liệu gần đây ủng hộ việc đạt mục tiêu áp lực động mạch trung bình ít nhất là 65 mmHg và giá trị cao hơn trong trường hợp tăng huyết áp mạn tính. Khi hạ huyết áp kháng trị với norepinephrine, nên bổ sung vasopressin, đây là chất tương đối thiếu hụt trong quá trình nhiễm khuẩn huyết và tác dụng lên các thụ thể mạch máu khác so với thụ thể α1-adrenergic. Tuy nhiên, việc tăng liều norepinephrine hơn nữa cũng cần được tiếp tục.

Tóm lại

Sử dụng sớm norepinephrine có lợi cho bệnh nhân sốc nhiễm trùng để phục hồi tưới máu cơ quan. Mục tiêu huyết áp động mạch trung bình nên được cá nhân hóa. Thêm vasopressin được khuyến cáo trong trường hợp sốc kháng trị với norepinephrine.

Người dịch: BSCKII. Phạm Ngọc Kiếu